Stemreglement

Background

Stemreglement

Artikel 1 Organisatie

  • RDJ Productions, gevestigd te Etten-Leur en ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 20115885, organiseert jaarlijks de Party Awards. Op basis van stemmen wordt aan de winnaar een award uitgereikt: de Publieksprijs Award. Daarnaast wordt op basis van kennis en ervaring een Vakjury Award uitgereikt aan degene die volgens een panel bestaande uit een oneven aantal door de organisatie aangewezen specialisten uit de entertainmentbranche daartoe het meeste aanspraak maakt. Tenslotte wordt een Oeuvre Award uitgereikt.
  • Er worden awards uitgereikt in verschillende categorieën. De organisatie stelt deze categorieën voor aanvang van de periode van stemming vast.

Artikel 2 Categorieën

De volgende categorieën zijn vastgesteld:

  • Opkomende Party DJ
  • Opkomende Party/levenslied Artiest
  • Opkomende Party Act
  • Party Act
  • Dj Act
  • Party DJ
  • Party Artiest
  • Levenslied Artiest
  • Party Band
  • Duitse Party DJ/Act/Band
  • Party Single

De Horeca Awards zijn naast regio ook verdeeld in capaciteit van de locatie, namelijk;
Klein Horeca: Tot en met 200 personen
Midden Horeca: Hoger dan 200 en tot en met 500 personen
Groot Horeca: Hoger dan 500 personen

De verdeling in regio’s zijn:

  • Party Locatie Regio Noord
  • Party Locatie Regio Midden
  • Party Locatie Regio Zuid
  • Party Locatie Nederland

De regio indeling is gelijk aan de overheidsindeling van school vakanties. 

Artikel 3 Nomineren

 • Partijen die willen meedingen naar een van de voormelde awards kunnen deelnemen onder een aantal vastgestelde voorwaarden. De organisatie beoordeelt of een partij voldoet aan de voorwaarden. Deze zijn vastgelegd in het Deelnamereglement Party Awards, te raadplegen via de website van Party Awards.
 • Nomineren is mogelijk tot uiterlijk 7 weken voor de hierna genoemde datum van aanvang stemming.

Artikel 4 Stemperiode Publieksprijs

 • De organisatie bepaalt de datum van de uitreiking, alsmede de tijdstippen van aanvang en einde van de stemming. De organisatie maakt deze data ruim van tevoren bekend via haar website, social media en andere kanalen.
 • Na afloop van de stemming telt de organisatie het aantal uitgebrachte stemmen. De winnaar is degene met het hoogste percentage van het aantal uitgebrachte stemmen per categorie.

Artikel 5 Stemmen

 • Iedereen mag stemmen. 
 • Er zijn twee manieren van stemmen: stemmen per SMS en stemmen via de website www. partyawards.nl.
 • De stemprocedure staat onder toezicht van Diederik Verhoeven, Advocaat. Stemmen die zijn uitgebracht in strijd met het Stemreglement worden ongeldig verklaard. 
 • In geval van structurele onregelmatigheden en/of vermoedens van fraude in het stemproces bestaat de mogelijkheid dat de genomineerde in kwestie van verdere deelname wordt uitgesloten en/of uit de definitieve uitslag wordt geschrapt. 

Artikel 6 Stemmen per SMS

 • Per SMS-bericht kan één stem per categorie worden uitgebracht.
 • De kosten bedragen € 0,90 per verzonden SMS. Deze kosten staan los van eventuele kosten voor het gebruik van de mobiele telefoon. 
 • Stemmers ontvangen na verzending een bevestiging van de ontvangst. Alleen dan telt de uitgebrachte stem mee in de uitslag. 
 • Stemmen per SMS kan onbeperkt.

Artikel 7 Stemmen via de website

  • Stemmers die stemmen via de website kunnen in alle aangewezen categorieën één stem uitbrengen. 
  • Stemmen via de website is éénmalig per email adres. In vermoede van fraude wordt ook gekeken naar het IP-adres. Ter voorkoming van misbruik / fraude wordt het email adres na het uitbrengen van de stem automatisch geblokkeerd. 
  • Het is niet mogelijk te stemmen via buitenlandse IP-adressen.
  • Om stemmen mogelijk te maken, dienen personen die willen stemmen via de website hun naam en e-mailadres in te vullen. Met het uitbrengen van hun stem geven stemmers eveneens expliciet toestemming aan de organisatie om deze persoonsgegevens te gebruiken, op te slaan, en te verwerken als bedoeld in de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Artikel 8 Uitslag

 • Zo spoedig mogelijk na de datum van sluiting van de stemperiode worden de stemmen geteld en stelt de organisatie voor iedere categorie de winnaar van de Publieksprijs Award vast.
 • Met inachtneming van het bepaalde in artikel 7 van het Deelnamereglement is de genomineerde met het hoogste aantal stemmen in beginsel de winnaar van de Publieksprijs Award. Indien er twee of meer winnaars zijn die een gelijk aantal stemmen hebben gekregen, beslist het lot.
 • De uitslag van de stemming wordt door de organisatie openbaar gemaakt op de vooraf vastgestelde datum van uitreiking. Op deze datum wordt door de organisatie een feestelijk evenement georganiseerd, waarop de awards aan de betreffende winnaars worden uitgereikt. 
 • De volledige uitslag zal direct na de datum van uitreiking integraal worden gepubliceerd via de website en sociale media. Voor het overige kan over de uitslag niet worden gecorrespondeerd.